Poszerzanie wiedzy – uprawnienia budowlane

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Oczywiście zdobycie odpowiednich uprawnień daje możliwość na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane może dostać tylko kandydat spełniający określone wytyczne, które można znaleźć w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą dobrego tytułu naukowego a także długości stażu na placu tworzenia.
Uprawnienia w branży budowlanej
Podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a szczególnie w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. 1szy etap to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci decyzji administracyjnej. W gronie licznych specjalności do najczęściej wybieranych trzeba mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna a także konstrukcyjno- budowlana. By świetnie przygotować się do egzaminu, warto skorzystać z pomocy w postaci skryptu albo aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Zobacz więcej: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz