Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub też prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń lub także w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto więc dowiedzieć się więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Aby pozyskać te uprawnienia, powinno się pozytywnie zdać egzamin. Jednak żeby przystąpić do egzaminu, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe a także należycie długi staż w branży budowlanej. Tylko kandydaci spełniający przedstawione wcześniej warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, jednak druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na 2 podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te 2 kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz