Uprawnienia budowlane – egzamin

Jeżeli pragniemy dostać dodatkowe uprawnienia w biznesie budowlanej, to musimy zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Termin egzaminu jest dokładnie taki sam dla wszystkich zlokalizowania, ponadto składa się z dwóch części, a mianowicie egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną.
Co warto wiedzieć na temat egzaminu na uprawnienia w branży budowlanej?
Przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i uzyskać dodatkowe uprawnienia w branży budowlanej powinny mieć świadomość, że do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą podejść jedynie osoby, które spełniają kryteria ustalone w przepisach budowlanych.

Te kryteria dotyczą odpowiedniego tytułu zawodowego, średniego bądź również wyższego, jak też posiadania odpowiednio długiego stażu w biznesie budowlanej np w biurze projektowym czy też na placu tworzenia. Osoby, które spełniają te wymogi, mogą zapisać się na sesję egzaminacyjną. Warto być świadomym również o tym, że uprawnienia budowlane mogą być wydawane w formie bez ograniczeń, jak także ograniczonej do typowych małych budynków, szczegóły znajdziemy w przepisach prawa budowlanego. Przed przystąpieniem do egzaminu pozostaje nam jeszcze wybrać odpowiednią specjalność, ponieważ uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, niemniej jednak w obrębie nich wyróżniamy jeszcze szereg specjalności, np specjalność instalacyjną, inżynieryjną czy również konstrukcyjno-budowlaną.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.

Dodaj komentarz