Dla kogo jest faktoring?

Firmy do prowadzenia nieprzerwanej działalności gospodarczej potrzebują głównie płynności finansowej. Stąd też coraz większa liczba przedsiębiorców korzysta z rozwiązania, jakim jest faktoring. Jest to usługa świadczona przez instytucje finansowe, które wykupują nieprzeterminowane wierzytelności od przedsiębiorcy, które pochodzą z tytułu dystrybucji usług lub również produktów.

Co warto mieć świadomość tego na temat faktoringu?
Głównie trzeba podkreślić, że jest to rozwiązanie, które spotyka się z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. W takim przypadku do zachowania płynności finansowej warto skorzystać z innowacyjnego rozwiązania, takiego jak faktoring. Warto być świadomym o tym, że umożliwia to przedsiębiorcy pozyskanie środków majątkowych za wystawione faktur. W takiej okoliczności, przedsiębiorstwo nie czeka na zapłatę ze strony klientów czy też partnerów biznesowych. Taka usługa umożliwia przede wszystkim utrzymać płynność finansową, a zatem zdobywać środki na bieżącą produkcję czy też prowadzenie działalności gospodarczej o innym charakterze. Nie powinno zatem być zaskoczeniem, że faktoring to rozwiązanie, z którego chętnie korzystają firmy reprezentujące różne branże, które wystawiają sporą liczbę faktur z odroczonym terminem płatności. Mechanizm działania jest dość intuicyjny, przedsiębiorca, który wystawia fakturę klientowi albo kontrahentowi przesyła kopię tej faktury do faktora, po czym otrzymuje zaliczkę w określonej w zgodzie z umową wysokości.

Zobacz również: https://4ggq.short.gy/faktoring

Dodaj komentarz