Zabezpieczanie drewna

Firmy, które zajmują się transportem międzynarodowym, muszą liczyć się nie tylko z tymi wytycznymi, które przymusza na nich organizacja transportu w kraju, niemniej jednak i wymaganiami, jakie w związku z tym stawiają określone państwa. W wielu z nich na przykład konieczna jest fumigacja palet. Na czym to polega i czemu służy? To nic innego jak specjalistyczny zabieg, którego zadaniem jest zabezpieczenie palet i zlikwidowanie żerujących w nich szkodników.

Jest to konieczne, ażeby robaki te nie były przenoszone do innych krajów. Na wielu przejściach granicznych wymaga się tego, by kierowca, który wiezie transport, okazał się zaświadczeniem, że palety, które znajdują się na jego samochodzie, takiemu zabiegowi były poddane. Zupełnie inaczej może mieć kłopot z przekroczeniem granicy, a nikt na frazę raczej nie uwierzy mu, że w jego paletach nie siedzą żadne szkodniki drewna. Zresztą on sam nie może posiadać takiej pewności. Dlatego firmy transportowe w bardzo wielu przypadkach zamawiają usługi związane z fumigacją albo kupują takie palety, które już były jej poddane. Wówczas mają z głowy zwalczanie korników i innych robaków. Bez wątpienia takie palety mogą kosztować więcej, bo i fumigacja jest zabiegiem, za który należy płacić. Wykonują ja specjalistyczne firmy, które muszą zadysponować określony sprzęt, ludzi i środki. To kosztuje. Dlatego i oczyszczone z insektów palety w każdej chwili kosztują więcej. Jednakże jeżeli już przychodzi zorganizować fumigację na własną rękę, też może to być fatyga i też będzie kosztować. Dlatego na jedno wychodzi, czy kupi się palety po fumigacji, czy zorganizuje się ją samemu.
Sprawdź tutaj: spuszczel pospolity.

Dodaj komentarz