Szkolenia, cele i zasady

Specyfika miejsca pracy w bardzo wielu przypadkach decyduje o tym, na jakie szkolenia się decydujemy. Ludzie, którzy pracują w szkolnictwie, szkolą się pod względem kwalifikacji dydaktycznych. Zapisują się na szkolenia, których tematem są metody pracy z uczniem zdolnym i wymagającym.

Tematyka szkoleń dla pracowników nauki jest w całości inna od tych szkoleń, którym interesują się na przykład pracownicy laboratoriów. Dla nich zdecydowanie bardziej przydatne będzie szkolenie pomiary w laboratorium i inne związane z tą tematyką szkolenia. Wyselekcjonowanie szkoleń zawsze jest określone potrzebami i tym, co z danego szkolenia może wynieść ich uczestnik. Charakter szkoleń może być różny. W bardzo wielu przypadkach są to wykłady czysto teoretyczne. W bardzo wielu przypadkach jednak łączy się zajęcia teoretyczne z praktyką, bo tak najłatwiej jest sprawdzić to, czego nauczyliśmy się na szkoleniu. Od tego zależy też funkcjonalność szkolenia. Jeżeli już ktoś zapisuje się na szkolenie urządzenia w laboratorium, to zdecydowanie dodatkowo dowie się, jeśli do takiego laboratorium zostanie zaprowadzony i o ile z dużą dokładnością pokaże mu się, jak takie urządzenie działa i do czego może być wykorzystane. To da mu zdecydowanie większą wiedzę niż na przykład kwieciste i bardzo dokładne opisy urządzeń i specyfiku ich działania. Są także szkolenia, których przedmiotem jest tylko i tylko przekazanie wiedzy teoretycznej. Szkolenie zmiany w normie ISO 17025 będzie odnosiło się wyłącznie do przedstawienia takich przemian. Wiedza z tego zakresu będzie miała charakter wyłącznie teoretyczny.
Zobacz: szkolenie Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025.

Dodaj komentarz