Odszkodowania po restrukturyzacji

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne siedlce zostało wprowadzone w ramach walki z covid 19. Choć w związku z tym, że zainteresowanie klientów jest dość spore, sposobność skorzystania z niego jest cyklicznie przedłużana. Każdy przedsiębiorca, którego interesuje tego rodzaju restrukturyzacja siedlce, musi zatrudnić doradcę restrukturyzacyjnego, który nadzoruje tego typu postępowania.

Może być nim dowolna osoba. Zwykle jest to ktoś zatrudniony w kancelarii prawnej albo prawno-podatkowej. Doradca restrukturyzacyjny to osoba, która pomaga niewypłacalnemu przedsiębiorstwu albo konsumentowi, kiedy ten stanie przed koniecznością ogłoszenia upadłości albo restrukturyzacji. Do jego obowiązków należy sporządzanie dokumentów potrzebnych do wszczęcia postępowania. Jednym z nich, od którego całe postępowanie restrukturyzacyjne siedlce się zaczyna jest wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek restrukturyzacyjny. Oprócz tego działalność takiego doradcy może polegać na obowiązującej obsłudze firmy – weryfikacji umów, przeglądzie środków trwałych, które mogą być sprzedane, renegocjacji umów z wierzycielami. Doradca pomoże spojrzeć na kłopoty firmy z dystansu, o który trudno osobom związanym z nią bezpośrednio. Będzie także czuwać nad tym, aby proces restrukturyzacji przebiegał zgodnie z prawem. W bardzo prostym postępowaniu nie trzeba zgłaszać się do sądu, ale o ile pojawiłyby się nieprawidłowości, przedsiębiorcy grozi postępowanie karne. Dzięki doradcy można uniknąć dodatkowych kłopotów z prawem, które mogłyby pojawić się po drodze.

Sprawdź również informacje na stronie: postępowanie restrukturyzacyjne siedlce.

Dodaj komentarz