Sprawy prowadzone przez notariusza

Wiele spraw związanych z przekazaniem majątku, dziedziczeniem albo ustanowieniem zarządu należy poświadczyć notarialnie. Część takich umów zawiera się między dwiema stronami we własnych warunkach, z kolei inne wymagają poświadczenia ze strony notariusza. Samodzielnie możemy zawrzeć na przykład umowę kupna-sprzedaży auta, niemniej jednak dystrybucji nieruchomości, bez względu na jej charakter, w ten sposób zawrzeć już nie możemy.

Identycznie rzecz ma się z umową o pracę, którą zawiera pracodawca z pracownikiem, natomiast już testamentu nie możemy napisać samodzielnie, bo nie będzie on ważny w oczach prawa – musi bo sporządzić notariusz Łódź. Sporządzenie testamentu wymaga poświadczenia notarialnego, dlatego, że tylko notariusz może zaświadczyć, iż zapisanie w testamencie majątku dokładnie określonej osobie było w rzeczywistości wolą spadkodawcy. Działalność notariusza zwykle opiera się na tych trzech głównych filarach, czyli przygotowywaniu aktów notarialnych związanych z zakupem i sprzedażą nieruchomości, poświadczeniem testamentów i przygotowywaniem dokumentów związanych z darowiznami. Darowizną może być zarówno nieruchomość, jak i ruchomość, konkretna kwota pieniężna, a nawet umorzenie długu względem osoby udzielającej darowizny. Termin spotkania z notariuszem ustala się na dwa lub trzy tygodnie do przodu, ale zdarzają się również krótsze terminy. Notariusz Łódź Bałuty wymaga dokładnie określonej opłaty i może ją ponieść wyłącznie jedna ze stron albo przykładowo obie strony, w współzależności od indywidualnych ustaleń.

Warto sprawdzić: notariusz łódź piotrkowska.

Dodaj komentarz