Praktyki terapeutyczne w integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to rozbudowany proces, który odgrywa priorytetową rolę w rozwijaniu kwalifikacji percepcyjnych a także adaptacyjnych u dzieci i dorosłych. Polega ona na skutecznym wykorzystaniu bodźców sensorycznych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak i zapach, aby pomóc jednostce w przetwarzaniu informacji z otoczenia i stosownej reakcji na nie. Proces ten jest szczególnie istotny w terapii …

Read More