Kredyt czy faktoring?

Na czym polega usługa faktoringu? Z takich korzystają coraz liczniej polscy przedsiębiorcy. Jej specyfika polega na tym, że firma, która świadczy usługi faktoringowe, przejmuje na siebie nieprzeterminowane, bieżące zobowiązania finansowe klientów danej firmy. Krótko mówiąc, spłacają one ich zobowiązania wobec faktoranta.

Tym samym faktorant może liczyć na bezdyskusyjne wpływy z wystawianych faktur. Może mieć gwarancję, że za zrealizowane usługi czy za sprzedane produkty w każdej chwili otrzyma należność.
Minusem, jaki może mieć usługa faktoringowa, jest to, że firmy, które spłacają cudze należności, nie spłacają ich w całości. Pobierają prowizję, która stanowi ich zarobek. Jej wysokość jest ustalana osobiście. Nie ma w tym nic dziwnego, bo wszak spłacając cudzą fakturę, ponoszą one ryzyko tego, że sami mogą czekać na spłatę należności dłużej, niż wynika to z dokumentu fakturowego. Oprócz tym świadczenie takich usług w całości bezinteresownie byłoby bezzasadne i nikt by się na to nie decydował. Firmy faktoringowe muszą posiadać na tym swój zysk. W większości przypadków firmami takimi są banki. Ale nie jest to zasada. W pewnych sytuacjach usługi faktoringowe świadczą inne firmy. Na faktoring decydują się te przedsiębiorstwa, którym zależy na sprawnej polityce finansowej i takie, które pragną, by w ich kasie stale zostały jakieś środki. Regularnie regulowane faktury dają im taką możliwość. Wręcz jeśli ich wpływy są nieco niższe. To zawsze ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie firm i nie doprowadza ich do kłopotów finansowych.
Źródło informacji: faktoring.

Dodaj komentarz